atrakcje turystyczne w okolicy - Godkowo

powrót

Godkowo najbliższa okolica

Godkowo to wieś z początków XIV wieku. Po wojnach polsko-krzyżackich odnowiono lokację w 1417 roku i zasiedlali je stopniowo osadnicy z Niderlanów. W Godkowie od 2012 roku rekonstruowana jest cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Matki Boskiej z Kupnej (województwo podkarpackie) z 1729 roku. Obiekt o konstrukcji drewniano-zrębowej jest budowany z zachowanych fragmentów zniszczonej cerkwi i nowych elementów.

 

 

 

 

Do najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Godkowo należą:

 

Szlaki  turystyczne

#